Haqqımızda

Biz kimik?


Gənclərin Mənəvi İnkişafı İctimai Birliyi Azərbaycan dövləti və xalqınının inkişafını və bütövlüyünü təmin edən milli-mənəvi dəyərlərini qorumaq, Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsiplərinə qəlbən bağlı, dünyəvi dövlət quruluşunu və demokratiyanın inkişafını müdafiə edən müasir və bilikli nəsillər yetişdirmək məqsədilə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatıdır.

Gənclərin Mənəvi İnkişafı İctimai Birliyi cənab Prezident İlham Əliyevin gənclər siyasətini tam dəstəkləyir və bu istiqamətdə atılan addımlara qoşulur.

Gənclərin Mənəvi İnkişafı İctimai Birliyi dövlətçiliyimizə və millətimizə təhlükə törədən hər cür daxili və xarici qüvvələrə qarşıdır, bütün belə hallarda daim dövlətinin yanındadır. Təşkilat qəti şəkildə fanatizmə, xurafata və ümumbəşəri dəyərlərə qarşı olan cərəyanlara əks mövqedədir.

Hədəfimiz nədir?


Gənclərin Mənəvi İnkişafı İctimai Birliyinin əsas hədəfi vətəninə, dövlətinə, millətinə, bayrağına sadiq, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyan, elmli, müasir və inanclı gəncliyin yetişməsində rol oynamaqdır.

Niyə mənəviyyat?


Millətin və dövlətin bölünməsinin qarşısını alan ən əsas faktorlar mənəvi dəyərlər və din əxlaqıdır. Hər hansı bir cəmiyyətin tarixi və mədəniyyəti nə qədər dərin köklərə əsaslanırsa əsaslansın, əgər mənəvi dəyərləri zəifdirsə, bu halda degererasiyanın sürətli olması, anarxiyanın baş alıb getməsi, nəticədə bölünmə və millətin tamamilə yox olması qaçınılmaz hala gəlir.

Millətin fərdlərini bir yerdə tutan ən güclü bağlar ailə, əxlaq kimi ünsürlərdir və bu ünsürlər dövlətin mövcudluğu üçün çox mühümdür. Mənəvi dəyərlərin mövcud olmadığı və yaxud zəiflədiyi cəmiyyətdə ailə, əxlaq və dövlət anlayışı da öz mənasını itirir və qısa müddət sonra dövlətin dağılması labüd olur.

Necə fəaliyyət göstəririk?


Gənclərin Mənəvi İnkişafı İctimai Birliyi qurulduğu 2007-ci ildən bəri qarşısına qoyduğu məqsədləri həyata keçirmək üçün elmi-mədəni və mənəviyyatı ön plana çəkən müxtəlif konfranslar, sərgilər, seminarlar təşkil edir. 

Bu tədbirlərə "Kainatın yaradılışı", "Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu", "İnsan möcüzəsi", "İslam terroru lənətləyir", "Sosial problemlərin həlli yolları" kimi konfransları nümunə göstərmək olar. Keçirilən bu konfranslarda əsas məqsəd gənclərimizin elmi-mədəni, mənəvi inkişafını təmin etmək, İslamın sülh dini olduğunu, terrora qəti şəkildə qarşı olduğunu vurğulamaq; savadlı gəncliyin formalaşması üçün çalışmaq, elmin inkişafında dinin həqiqi yol göstərici olduğunu, materializmin elmin inkişafına maneə törətdiyini faktlarla sübut etmək; əgər mənəvi-əxlaqi dəyərlər cəmiyyət həyatında daha da geniş yayılarsa, cəmiyyətdə fədakarlıq, sevgi, mülayimlik hakim olarsa bir çox sosial problemlərin də həllini tapacağını göstərməkdən ibarət olub.